Connect with us

ข่าวรายวัน

ช่องทางรับคืนค่าประกันน้ำประปา

ช่องทางรับคืนค่าประกันน้ำประปา (ชมภาพ)

ล่าสุดการประปาได้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเช่นกัน ทั้งการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้วยการคืนประกันค่าน้ำประปา

ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 แบบที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดการขอรับคืนที่ กปน.กำหนดไว้

พร้อมลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพ.ค.–ก.ค.2563

มาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาโดยไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย

รวมถึงสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพ.ค. – มิ.ค.2563 โดยสามารถติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ใช้น้ำ

โดยผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อขอรับประกันการใช้น้ำประปาได้ตามช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ LINE

ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1.กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ 2.ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน 3.รอ SMS ตอบกลับ 4.รับตามช่องทางที่ระบุ โดยสามารถขอประกันคืนได้

ตั้งแต่ 15 เม.ย. และจะเริ่มคืนประกัน 5 พ.ค. ผ่าน 1.บัญชีพร้อมเพย์ 2.บัญชีธนาคาร และ 3.เคาน์เตอร์เซอร์วิส หากตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน ให้รอการติดต่อกลับจาก

กปภ.สาขาที่ใช้บริการ ซึ่งความแตกต่างของ การประปานครหลวง หรือ กปน. และการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. นั้น คือ การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 มีหน้าที่ผลิตและให้บริการ

เกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกนั่นเอง

โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะเป็นยุคแห่งการพัฒนาความเจริญแล้ว ยังเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอีกด้วย เนื่องจากในสมัยนั้น

ราษฎรได้อาศัยน้ำฝนหรือน้ำในแม่น้ำลำคลอง ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในบางฤดูน้ำจะกร่อยและสกปรก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงทานขึ้นที่ข้างพระบรมมหาราชวังเพื่อแจกอาหาร

และน้ำที่สะอาดให้ประชาชนได้ดื่มกิน และหลังจากที่ได้ตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2448 ซึ่งถือเป็นการริเริ่มจัดตั้งการจัดสรรน้ำมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)

More in ข่าวรายวัน

error: Content is protected !!